SchwankControl Touch


Transparentní informace o Vašem topném systému.

Moderní otopné systémy Schwank nabízejí možnost ukládat a analyzovat širokou škálu informací o jejich aktuálním stavu, výkonu nebo spotřebě. Tyto data mají zásadní vliv na efektivitu vytápění. Pro inteligentní využití těchto shromážděných údajů vyvinulo technické oddělení firmy Schwank řídící systém,

              

který slučuje a analyzuje všechny informace v reálném čase a zobrazuje je přehledným a intuitivním způsobem.

Pro správnou a efektivní funkci topného systému, je zásadní jeho údržba. Regulace         

SchwankControl má velkou výhodu: SchwankControl dokáže okamžitě detekovat závadu na kterémkoliv zářiči díky vzájemnému propojení.  Tím dochází k minimalizaci výpadků.

Navíc lze jednotku SchwankControl připojit k internetu díky rozhraní ModBUS.

To dává zákazníkovi možnost vzdáleně ovládat celý topný systém. Díky tomu může flexibilně reagovat na změnu podmínek a přizpůsobit nastavení vytápěcího systému - a to i bez nutnosti, být přímo v objektu. Právě proto je SchwankControl ideálním řídícím systémem nejen pro provozovatele zařízení, ale také pro dodavatele energií.


TOPNÉ SYSTÉMY

SERVIS

ENERGETICKÝ KALKULÁTOR

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK