Tepelná čerpadla s plynovým motorem jsou multifunkční

Vysoký výkon, nízká spotřeba – tepelné čerpadlo s plynovým motorem

Zejména u velkých napájecích rozvodů – např. v průmyslu a podnikatelské sféře – je tato technologie výhodná, neboť přívod plynu do budovy nevyžaduje žádné dodatečné investice. Naproti tomu u elektricky poháněných tepelných čerpadel mohou vznikat vysoké dodatečné náklady způsobené nutností úprav elektrického výkonu [např. větší trafostanice].


Stejně jako u každého vzduchového tepelného čerpadla klesá i účinnost tepelného čerpadla s plynovým motorem při nízkých venkovních teplotách [např. < -5 °C] pod COP 1. Vzhledem k přítomnosti plynového motoru a z něj produkovaného odpadního tepla je však stále k dispozici dostatečný výkon pro splnění tepelných požadavků na budovu. Pokrytí zátěžových časů ve špičkách není často nutností – na rozdíl od elektricky poháněných tepelných čerpadel. Navíc lze odpadní teplo z motoru v režimu ochlazování využít i pro současné vytápění.

 

Srovnání provozních nákladů [vzorové zařízení]:

 

Chladicí zátěž

   85 kW

    Cena plynu 

0,05€

Topná zátěž

   95 kW

    Cena el. Energie

0,18€

Tepelná rekuperace

   30 kW

    Provozní hodiny [K / H]      

700 / 1.800

 

 

 

Schwank

   Alternativa

RTF

   1,25

   3,00

El. proud [kWh]  

   3.880

   71.652

Plyn [kWh]

   174.267

   21.000

El. proud [€]

   698,-

   12.897,-

Plyn [€]

   8.713,-

   1.050,-

Celkem [€]

   9.412,-

   13.947,-

 =>   ∆ = 4.535,- €

Investice [€]

   51.950,-

   44.000,-

 =>   ∆ =  7.950,- €

 Amortizace během 1¾ roku

 

Bi-valence – kombinace tepelného čerpadla s plynovým motorem a plynového infračerveného vytápění

 

Právě v režimu vytápění může být energeticky smysluplné rozšířit tepelné čerpadlo s plynovým motorem o další, ještě účinnější systém. Jelikož se při nízkých venkovních teplotách pro režim vytápění už téměř nedá využívat tepla z okolního prostředí, klesá účinnost systému na úroveň běžného topného kotle. Zde může vstoupit do hry mimořádně účinné plynové infračervené vytápění. Takto lze i při extrémně nízkých teplotách zajistit nebo doplnit vytápění haly.

 

Smysluplné může být navíc i částečné zapojení plynových infračervených zářičů do soustavy tepelných čerpadel s plynovým motorem. Zde jsou příklady možných aplikací:

 

  • instalace na místech s vysokými tepelnými ztrátami, např. u bran
    • částečné vytápění částí nebo segmentů budov, např. oddělených částí skladů, kde není zapotřebí chlazení nebo kde je požadována vyšší vnitřní teplota v režimu vytápění

 

Snadná integrace 

 

Tepelné čerpadlo Schwank s plynovým motorem je koncipováno na principu vzduch-chladivo nebo vzduch-voda tepelného čerpadla. Po doplnění o tepelný výměník chladivo-voda „Hydrobox“ jej lze používat ještě mnohem univerzálněji.

 

  • Novinka – teplá voda místo chladiva

 

Tepelný výměník zabudovaný do tepelného čerpadla s plynovým motorem zajišťuje možnost přímého napojení rozvodů vody do tepelného čerpadla. Zcela tak odpadá zajišťování přívodu chladiva.

 

 

  • Chladivo: napojení na klimatizační jednotku

 

Alternativně lze tepelné čerpadlo s plynovým motorem napojit na klimatizační jednotku [RLT]. Pomocí kanálů přivádí do budovy teplo nebo chlad. Možná je také kombinace vnitřních zařízení a systému RLT.

 

 

  • Chladivo: přímé napojení vnitřních zařízení

 

Vnitřní zařízení napojená přímo na systém chladiva zajišťují distribuci tepla a chladu uvnitř hal. Zde se nepoužívají žádné další tepelné výměníky – o účinné temperování se postará uzavřený systém. 

 

 

 

  • Kombinace: teplá voda a chladivo

 

Do systému lze na přání integrovat i dodatečný tepelný výměník. Takto lze například současně obsluhovat i sousední kancelář nebo spotřebu teplé vody.

 

 

 

 

TOPNÉ SYSTÉMY

SERVIS

ENERGETICKÝ KALKULÁTOR

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK