Tepelné čerpadlo s plynovým motorem pro průmysl a podnikání

 

Tepelná čerpadla s plynovým motorem se po celém světě používají jako ekologicky přívětivé řešení. Zejména u velkých napájecích rozvodů – např. v průmyslu a podnikatelské sféře – je tato technologie výhodná, neboť přívod plynu do budovy nevyžaduje žádné dodatečné investice. Naproti tomu u elektricky poháněných tepelných čerpadel mohou vznikat vysoké dodatečné náklady způsobené nutností úprav elektrického výkonu [např. větší trafostanice]. Další výhodou plynu jako primární energie je výrazný cenový rozdíl oproti elektrické energii.

 

Zaměřeno na hospodárnost

 

Jsme věrni svému heslu: „Nejlepší řešení pro každou aplikaci“, proto je tepelné čerpadlo s plynovým motorem jako zdroj obnovitelné energie ideálním doplněním portfolia výrobků značky Schwank. V kombinaci s velmi účinnými plynovými infračervenými zářiči je hospodárnost konceptu firmy Schwank v průmyslu a podnikatelské činnosti téměř bezkonkurenční.

 

Snadná integrace

 

Vysoká flexibilita systému je doplněna o snadnou možnost integrace do stávajících hal při vynaložení minimálních investičních nákladů.

 

Typická použití:

 

  • temperování během termických procesů, např. ve slévárnách nebo pecích
  • skladování teplotně choulostivého zboží, např. potravin
  • skladování nebezpečných látek nebo farmaceutických výrobků
  • zajišťování tepla nebo chladu v laboratořích, výzkumných institucích a kancelářích
  • letní chlazení v průmyslových a podnikatelských objektech

 

 Stropní montáž vnitřního přístroje

TOPNÉ SYSTÉMY

SERVIS

ENERGETICKÝ KALKULÁTOR

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK