Hybridní systémy

Součinnost smysluplného užívání – energetická návratnost pro vytápění hal

 

Hybridní systémy pro využití rekuperace tepla jsou firmou Schwank již od roku 1995 úspěšně plánovány a instalovány. V souvislosti se stále efektivnějším plynovým infračerveným vytápěním získávají tyto základy čím dál tím větší smysl. Ke snížení provozních nákladů budov nebo hal a k přispění k zachování životního prostředí je nutná kombinace energeticky efektivního vytápění hal a inovativního systému rekuperace tepla.

 

Díky souhře práv EEWärme a EnEV 2009 značně stoupají požadavky na efektivní systémy vytápění. Schwank tyto požadavky splňuje a navíc také nabízí integrovaný komplexní koncept vytápění.

 

Pojem "hybridní systém“ se vyznačuje kombinací dvou technologií. Hybridní řešení od Schwanku se skládá z:

  • Energeticky efektivního, ekologicky provozovaného plynového infračerveného vytápění a
  • inovativního systému zpětného získávání energie.

 

S hybridSchwankem lze realizovat následujcící řešení:

  • Jednotlivé systémy rekuperace [využití pouze z vytápěcího zařízení]
  • Kombinované systémy rekuperace [využití např. tepla ze strojů, osvětlení a vytápění].

 

Zvláště při využití kombinace účinného systému vytápění hal a kombinovaného systému rekuperace [např. odpadní teplo ze strojů, procesní teplo, osvětlení, vytápění) můžeme získat nazpět až 15% z instalovaného topného výkonu. Při instalaci tepelného výkonu 300 kW můžeme získat až 45 kW potencionálního odpadního tepla.

 


Hybridní systémyTOPNÉ SYSTÉMY

SERVIS

ENERGETICKÝ KALKULÁTOR

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK