Produkty - infračervené zářiče

Naším produktem je teplo. Příjemné a úsporné teplo. Teplo přenášené sáláním.

Rostoucí energetické náklady mají dopad na ziskovost každé firmy. Trvalé a racionální užívání energií je pro všechny dnes již nezbytností, avšak i přesto zůstávají potenciální úspory často nevyužity. Schwank nabízí pro vytápění budov a hal efektivní řešení.

 

Schwank nabízí mnoho výhod:

 

  • Vysoká hospodárnost: Úspora energetických nákladů v rozmezí mezi 30% až 50% oproti konvenčním systémům
  • Soulad s platnými právními předpisy a normami
  • Vysoce kvalitní, přirozené a komfortní teplo
  • Možnost částečného vytápění ploch
  • Nevzniká průvan ani víření prachu
  • Rychlá návratnost investic [ROI]
  • Produkty „Made in Germany“ a vynikající servis

Světlé zářiče


Tmavé zářiče


Tepelné čerpadlo


Hybridní systémy


Terasový infrazářiče


Horkovzdušné jednotky


Czduchová Clona


Hořák a desky


Regulace

 více podrobností

TOPNÉ SYSTÉMY

SERVIS

ENERGETICKÝ KALKULÁTOR

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK