Průmyslové vytápění

Energeticky efektivní vytápění uzavřených velkých prostor

Schwank je specialista pro zvláště úsporné a komfortní plynové infračervené sálavé vytápění a nabízí pro každou halu vhodné řešení šité na míru.

 

Při vytápění hal umožňuje infračervená technologie od Schwanku ušetřit zpravidla 30% až 50% energetických nákladů oproti konvenčním systémům vytápění.

 

V případě investičních nákladů je rozhodujícím faktorem úspora. Našim cílem je zajištění co nejrychlejší návratnosti investic [ROI] a to jak s ohledem na pořizovací a provozní náklady, ale také v souladu s vysokou kvalitou výrobků.

 

Sortiment výborků a služeb od Schwanku obsahuje:

 

  • Plynové infračervené světlé zářiče
  • Plynové infračervené tmavé zářiče
  • Plynové horkovzdušné jednotky
  • Hybridní systémy [systémy rekuperace tepla a obnovitelných zdrojů energie]
  • Plánování a projektování
  • Montáž a provedení
  • Servis a služby

 

Schwank nabízí pro různé budovy odpovídající systémy vytápění, bez ohledu na strukturu stavby a její využití. Tedy vždy správné řešení pro Vaše použití.


  • Dunkelstrahler für Hallen
  • Infrarotstrahler für Hallen
  • Strahlungsheizungen für Hallen


Neutrální porovnání různých systémů vytápění hal s vhodnými vlastnostmi lze nalézt v následující tabulce:


Průmyslové topení
Zdroj: Zemní plyn pro vytápění velkých prostor a hal, Spolkový svaz německého plynového a vodního hospodářství [BGW], 2003

TOPNÉ SYSTÉMY

SERVIS

ENERGETICKÝ KALKULÁTOR

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK